26/02/2019

1 Space Design vetrouwt BATIMELEC toe, in het kader van de verbouwingen in het bedrijf STORMS CONSULTING, de elektriciteit installatie in het gebouw uit te voeren gevestigd in Wauthier-Braine.